Konta bankowe

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 

Wpłaty z tytułu grzywien i kosztów

 

Opłaty sądowe w sprawach

 

 

Opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Spadkowego oraz zaliczki na biegłego:

 

 

Wpłaty do depozytu, kaucje:

BGK o/Warszawa: 

 

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej:

 

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

a. IBAN:

b. BIC:

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 31 113
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 10.10.2016
 
wydruk z dnia: 21.07.2018 // www.tgory.sr.gov.pl