Biuro Obsługi Interesanta

Wersja archiwalna z dnia 19.06.2018

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 zostało powołane z dniem 01.01.2015r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o Nr Adm.0181/43/14.

Petenci mogą zasięgnąć informacji dla spraw toczących się w wydziałach: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny, IV Pracy.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

KOMUNIKAT
Z uwagi na absencję chorobową jednego z pracowników Biura Obsługi Interesanta kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesanta w okresie od 13.04 - 17.04.2015 r. będzie utrudniony.
Numer telefoniczny (32) 381-83-64 do obsługi interesantów w tych dniach jest wyłączony z eksploatacji.
Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

oraz dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNE PISMA PROCESOWE MOŻNA KIEROWAĆ DO TUTEJSZEGO SĄDU WYŁĄCZNIE POPRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ DOSTĘPNĄ NA PLATFORMIE EPUAP, OPATRZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PROFILEM ZAUFANYM.

 

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów:

 

Informujemy, że w czasie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane. Prosimy o cierpliwość.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisów innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

 


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji które mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, a w szczególności na temat:

Poniżej znajduje się lista niektórych tematów w których pracownicy sądu mogą i w których nie mogą pomóc Państwu.

Proszę przeczytać uważnie przed zwróceniem się prośbą do pracowników sądu o pomoc.

 

Pracownicy sądu mogą Pracownicy sądu nie mogą
 • Wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania, jak działa sąd,
 • Dać ogólne informacje na temat przepisów, procedur sądowych i praktyk,
 • Podać podstawowe informacje na temat mediacji,
 • Udzielić odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące terminów,
 • Powiedzieć, jakie są wymagania, aby sprawa była rozpatrywana przez sąd,
 • udzielić osobom do tego uprawnionym (np. stronom, pełnomocnikom) informacji na temat toczącej sprawy sądowej,
 • Dostarczyć formularzy sądowych, które są dostępne,
 • Dostarczyć informacji dotyczących procedur, które pomogą wypełnić formularze,
 • Wyjaśnić ogólnie różne formularze,
 • Sprawdzić formularze i inne dokumenty sądowe dla kompletności takich jak podpis, wypełnienie niezgodne z zasadami,
 • Udzielić osobom uprawnionym kopii dokumentu z akt sprawy za odpowiednią opłatą, jeśli nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do danych.
 • Udzielić porady prawnej,
 • Powiedzieć, co jest najlepszym sposobem, aby chronić swoje interesy,
 • Pomagać w wyborze, który formularz strona powinna wybrać,
 • Powiedzieć, co należy wpisać w dokumencie sądowym,
 • Powiedzieć, jakie opcje wybrać w formularzu, ale może wyjaśnić ogólnie jakie są opcje,
 • Powiedzieć, czy należy wnieść sprawę do sądu,
 • Udzielić informacji na temat tego, co się stanie, jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu,
 • Wskazać konkretnych nazwisko prawników udzielających porad prawnych, ale może wskazać gdzie adres internetowy, gdzie można znaleźć numery telefonów do firm prawniczych,
 • Porozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w twoim przypadku,
 • Umożliwić kontaktu z sędzią poza salą sądową,
 • Wyjaśnić treści orzeczenia wydanego przez sędziego, referendarza sądowego.

 

 

Załączone dokumenty:

 

Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument oglądany razy: 61 269
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 19.06.2018
 
Wydruk z dnia: 5.04.2020 // www.tgory.sr.gov.pl