Strona główna / Aktualności

Aktualności

Komunikat

02.08.2018, 11:33

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 02.08. – 17.08.2018 r. Kasa Sądu będzie czynna krócej tj.:

  • w poniedziałki od godziny 9.15 do godziny 15.30
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 do 14.00

z przerwą w godzinach 12.15 – 12.45

Wpłaty z tytułu opłat sądowych można dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe, wskazane na stronie BIP.

Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 roku

06.04.2018, 14:44

Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).


Do góry