Strona główna / Informacje / Konta bankowe

Konta bankowe

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Sygnaturę sprawy
 • Imię i nazwisko
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 

Wpłaty z tytułu grzywien i kosztów

 • w sprawach karnych i wykroczeń - NBP O/O Katowice 75 1010 0055 2643 0040 9600 0007
 • w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy - NBP O/O 48 1010 0055 2643 0040 9600 0008

 

Opłaty sądowe w sprawach

 • cywilnych - NBP O/O Katowice 43 1010 0055 2643 0040 9600 0001
 • ksiąg wieczystych - NBP O/O Katowice 32 1010 0055 2643 0040 9600 0005
 • karnych - NBP O/O Katowice 16 1010 0055 2643 0040 9600 0002
 • rodzinnych i nieletnich - NBP O/O Katowice 86 1010 0055 2643 0040 9600 0003
 • pracy - NBP O/O Katowice 59 1010 0055 2643 0040 9600 0004

 

 

Opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Spadkowego oraz zaliczki na biegłego:

 

 • NBP o/Katowice 84 1010 1212 3066 8113 9120 0000

 

Wpłaty do depozytu, kaucje:

BGK o/Warszawa: 

 • PLN: 32 1130 1017 0021 1000 4790 0004
 • USD: 05 1130 1017 0021 1000 4790 0005
 • EUR: 86 1130 1017 0021 1000 4790 0002
 • CHF: 16 1130 1017 0021 1000 4790 0001
 • GBP: 59 1130 1017 0021 1000 4790 0003

 

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej:

 • BGK o/Katowice 53 1130 1091 0003 9085 9820 0003

 

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY:

a. IBAN:

 • PL95101012123066812231000000 - dla dochodów budżetowych,
 • PL84101012123066811391200000 - dla sum na zlecenie,
 • PLN: PL32113010170021100047900004
  USD: PL05113010170021100047900005
  EUR: PL86113010170021100047900002

  CHF: PL16113010170021100047900001

  GBP: PL59113010170021100047900003

  - dla sum depozytowych.
 • PL53113010910003908598200003 - fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

b. BIC:

 • NBPLPLPW95101012123066812231000000 - dla dochodów budżetowych,
 • NBPLPLPW84101012123066811391200000 - dla sum na zlecenie,
 • PLN: GOSKPLPW32113010170021100047900004
  USD: GOSKPLPW05113010170021100047900005
  EUR: GOSKPLPW86113010170021100047900002

  CHF: GOSKPLPW16113010170021100047900001

  GBP: GOSKPLPW59113010170021100047900003
  - dla sum depozytowych.
 • GOSKPLPW53113010910003908598200003 - fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):

 • Sygnaturę sprawy
 • Imię i nazwisko
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 70 430
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 10.10.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry