Strona główna / Edukacja prawna młodzieży / Podsumowanie Dnia Edukacji Prawnej 2017 r.

Podsumowanie Dnia Edukacji Prawnej 2017 r.

W dniu 15 marca 2017 r. sędziowie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zorganizowali Dzień Edukacji Prawnej.

W ramach tego dnia w tut. Sądzie odbyły się 2 wizyty studyjne uczniów tutejszych szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Wizyty te zaplanowane przeprowadzone były w następujący sposób: najpierw młodzież wraz z wychowawcami (każdorazowo po około 30 osób) , oprowadzana przez Prezesa Sądu SSR Adama Skowrona zwiedzała tut. Sąd (uczniowie dowiedzieli się jak załatwić sprawę w sądzie, poznali działanie podstawowych komórek sądu, zapoznali się z pracą sędziów i urzędników), następnie uczestniczyli w charakterze publiczności w rozprawach (w sprawach karnych) po których ponownie spotkali się z Prezesem Sądu i wysłuchali prelekcji o Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, wymiarze sprawiedliwości oraz na koniec przystąpili do konkursu sprawdzającego zdobytą w tym dniu wiedzę.

W ramach tego programu edukacji prawnej odbyły się też dwa wykłady wygłoszone przez Prezesa tut. Sadu w wyżej wymienionych szkołach – 27 kwietnia 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach oraz 25 maja 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. W ramach tych wykładów została omówiona tematyka organizacji wymiaru sprawiedliwości, postępowania w sprawach nieletnich, statusu osób pokrzywdzonych przestępstwem, odpowiedzialności karnej związanej z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, tzw. cyberprzestępczości oraz prawo regulujące dostęp do zawodów prawniczych.

W trakcie tego spotkania Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przekazał młodzieży uczestniczącej w wizytach w sądzie pamiątkowe dyplomy oraz wyróżnił osoby które najlepiej rozwiązały test z wiedzy prawniczej w ramach konkursu do którego młodzież tych liceów przystąpiła w Dniu Edukacji Prawnej tj. 15 marca 2017 r. Osoby wyróżnione otrzymały poradniki Apteczkę Prawną - Lex bez łez (poradnik prawny dla młodzieży opracowany przez sędziów Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia), oraz pamiątkowe długopisy.

 

Poniżej lista osób laureatów konkursu z okazji Dnia Edukacji Prawnej 2017 w Sadzie Rejonowym w Tarnowskich Górach:

 

Uczniowie II LO im. S. Sempołowskiej

 1. Anna Wojsyk,
 2. Marta Badura
 3. Karolina Kwiecień
 4. Alicja Kaczmarek
 5. Wojciech Michalski
 6. Mateusz Kurzok

Uczniowie I LO im. Staszica

 1. Martyna Wożniak
 2. Zuzanna Mania
 3. Mateusz Hajda
 4. Aleksandra Woźniczka
 5. Weronika Stroba
 6. Weronika Szymik
 7. Weronika Mazur

 

Poniżej zdjęcia związane z tym wydarzeniem:


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 4 320
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 01.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry