Strona główna / Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.06.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 zostało powołane z dniem 01.01.2015r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o Nr Adm.0181/43/14.

Petenci mogą zasięgnąć informacji dla spraw toczących się w wydziałach: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny, IV Pracy.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

 • bezpośrednio w siedzibie sądu (ul. Opolska 17 pokój nr 2),
 • telefonicznie pod numerem: 32 381 83 10, 381 83 64; fax: 32 381 83 16
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: boi@tgory.sr.gov.pl

KOMUNIKAT
Z uwagi na absencję chorobową jednego z pracowników Biura Obsługi Interesanta kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesanta w okresie od 13.04 - 17.04.2015 r. będzie utrudniony.
Numer telefoniczny (32) 381-83-64 do obsługi interesantów w tych dniach jest wyłączony z eksploatacji.
Za niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

oraz dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNE PISMA PROCESOWE MOŻNA KIEROWAĆ DO TUTEJSZEGO SĄDU WYŁĄCZNIE POPRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ DOSTĘPNĄ NA PLATFORMIE EPUAP, OPATRZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PROFILEM ZAUFANYM.

 

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
 • Wtorek-piątek od 745 do 1215 i od 1230 do 1500

 

Informujemy, że w czasie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane. Prosimy o cierpliwość.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisów innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

 


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji które mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, a w szczególności na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,
 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
 • praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • pomocy ofiarom przestępstw.

Poniżej znajduje się lista niektórych tematów w których pracownicy sądu mogą i w których nie mogą pomóc Państwu.

Proszę przeczytać uważnie przed zwróceniem się prośbą do pracowników sądu o pomoc.

 

Pracownicy sądu mogą Pracownicy sądu nie mogą
 • Wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania, jak działa sąd,
 • Dać ogólne informacje na temat przepisów, procedur sądowych i praktyk,
 • Podać podstawowe informacje na temat mediacji,
 • Udzielić odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące terminów,
 • Powiedzieć, jakie są wymagania, aby sprawa była rozpatrywana przez sąd,
 • udzielić osobom do tego uprawnionym (np. stronom, pełnomocnikom) informacji na temat toczącej sprawy sądowej,
 • Dostarczyć formularzy sądowych, które są dostępne,
 • Dostarczyć informacji dotyczących procedur, które pomogą wypełnić formularze,
 • Wyjaśnić ogólnie różne formularze,
 • Sprawdzić formularze i inne dokumenty sądowe dla kompletności takich jak podpis, wypełnienie niezgodne z zasadami,
 • Udzielić osobom uprawnionym kopii dokumentu z akt sprawy za odpowiednią opłatą, jeśli nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do danych.
 • Udzielić porady prawnej,
 • Powiedzieć, co jest najlepszym sposobem, aby chronić swoje interesy,
 • Pomagać w wyborze, który formularz strona powinna wybrać,
 • Powiedzieć, co należy wpisać w dokumencie sądowym,
 • Powiedzieć, jakie opcje wybrać w formularzu, ale może wyjaśnić ogólnie jakie są opcje,
 • Powiedzieć, czy należy wnieść sprawę do sądu,
 • Udzielić informacji na temat tego, co się stanie, jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu,
 • Wskazać konkretnych nazwisko prawników udzielających porad prawnych, ale może wskazać gdzie adres internetowy, gdzie można znaleźć numery telefonów do firm prawniczych,
 • Porozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w twoim przypadku,
 • Umożliwić kontaktu z sędzią poza salą sądową,
 • Wyjaśnić treści orzeczenia wydanego przez sędziego, referendarza sądowego.

 

 

Załączone dokumenty:

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument oglądany razy: 70 707
Opublikował: Adrian Baranowski
Publikacja dnia: 01.06.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry