Strona główna / Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.01.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 17 zostało powołane z dniem 01.01.2015r. na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o Nr Adm.0181/43/14.

Petenci mogą zasięgnąć informacji dla spraw toczących się w wydziałach: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny, IV Pracy.

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji:

 • bezpośrednio w siedzibie sądu (ul. Opolska 17 pokój nr 2),
 • telefonicznie pod numerem: 32 381 83 10, 381 83 64; fax: 32 381 83 16
 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: boi@tgory.sr.gov.pl

oraz dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych, przyjmuje pisma procesowe, wnioski i wydaje zamówione dokumenty.

. 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ELEKTRONICZNE PISMA PROCESOWE MOŻNA KIEROWAĆ DO TUTEJSZEGO SĄDU WYŁĄCZNIE POPRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ DOSTĘPNĄ NA PLATFORMIE EPUAP, OPATRZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PROFILEM ZAUFANYM.

. 

Czas pracy Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek od 800 do 1200 i od 1500 do 1800
 • Wtorek-piątek od 745 do 1215 i od 1230 do 1500

. 

Informujemy, że w czasie bezpośredniej obsługi interesanta połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane. Prosimy o cierpliwość.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisów innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

. 

Przez poradę prawną należy rozumieć udzielanie wskazówek co do sposobu wykazania i dowodzenia przed sądem zasadności stanowiska w sprawie lub sporządzenie w sprawie projektu pisma procesowego.

. 


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji które mogą obejmować: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym i udzielane są po wskazaniu danych osobowych interesanta, a w szczególności na temat:

 • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,
 • właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach
 • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,
 • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,
 • rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej,
 • praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego,
 • instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych,
 • pomocy ofiarom przestępstw.

Poniżej znajduje się lista niektórych tematów w których pracownicy sądu mogą i w których nie mogą pomóc Państwu.

Proszę przeczytać uważnie przed zwróceniem się prośbą do pracowników sądu o pomoc.

. 

Pracownicy sądu mogą Pracownicy sądu nie mogą
 • Wyjaśnić i odpowiedzieć na pytania, jak działa sąd,
 • Dać ogólne informacje na temat przepisów, procedur sądowych i praktyk,
 • Podać podstawowe informacje na temat mediacji,
 • Udzielić odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące terminów,
 • Powiedzieć, jakie są wymagania, aby sprawa była rozpatrywana przez sąd,
 • udzielić osobom do tego uprawnionym (np. stronom, pełnomocnikom) informacji na temat toczącej sprawy sądowej,
 • Dostarczyć formularzy sądowych, które są dostępne,
 • Dostarczyć informacji dotyczących procedur, które pomogą wypełnić formularze,
 • Wyjaśnić ogólnie różne formularze,
 • Sprawdzić formularze i inne dokumenty sądowe dla kompletności takich jak podpis, wypełnienie niezgodne z zasadami,
 • Udzielić osobom uprawnionym kopii dokumentu z akt sprawy za odpowiednią opłatą, jeśli nie ma żadnych ograniczeń w dostępie do danych.
 • Udzielić porady prawnej,
 • Powiedzieć, co jest najlepszym sposobem, aby chronić swoje interesy,
 • Pomagać w wyborze, który formularz strona powinna wybrać,
 • Powiedzieć, co należy wpisać w dokumencie sądowym,
 • Powiedzieć, jakie opcje wybrać w formularzu, ale może wyjaśnić ogólnie jakie są opcje,
 • Powiedzieć, czy należy wnieść sprawę do sądu,
 • Udzielić informacji na temat tego, co się stanie, jeśli sprawa zostanie wniesiona do sądu,
 • Wskazać konkretnych nazwisko prawników udzielających porad prawnych, ale może wskazać gdzie adres internetowy, gdzie można znaleźć numery telefonów do firm prawniczych,
 • Porozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w twoim przypadku,
 • Umożliwić kontaktu z sędzią poza salą sądową,
 • Wyjaśnić treści orzeczenia wydanego przez sędziego, referendarza sądowego.

. 

W związku z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (dalej jako projekt WSOI), udostępniony został portal internetowy związany z wprowadzonymi standardami obsługi interesantów. Znajdą tam Państwo wszelkie dostępne formularze

Portal znajduje się pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl

. 

Załączone dokumenty:

. 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument oglądany razy: 86 501
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 22.01.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry