Strona główna / Portal Informacyjny

Portal Informacyjny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.03.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Z dniem 11 maja 2015 roku został uruchomiony Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, który dostępny jest pod adresem:

https://portal.katowice.sa.gov.pl

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym - w myśl obowiązujących przepisów prawa - a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu.

Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login (numer PESEL) i hasło (które można zmienić po zalogowaniu w serwisie).

Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.
Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.


Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego. Regulamin znajduje się na stronie w/w Portalu Informacyjnego.

Dokumenty do pobrania:

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 12.05.2015
Dokument oglądany razy: 17 420
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 03.03.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry