Strona główna / Pozostałe informacje / Transition Facility 2006

Wzmocnienie kompetencji zawodowych - Transition Facility 2006

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Współpraca sadowa w sprawach karnych

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 29.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 185
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.12.2009
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry