Kierownik Finansowy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.11.2010.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Kierownik Finansowy Sądu

Marian Wiktor, tel. 32 381 83 39
e-mail: kierownik.finansowy@tgory.sr.gov.pl

Zakres działania Kierownika Finansowego

  • Przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu;
  • Dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu;
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie;
  • Organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentów wyższego stopnia;
  • Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 17.10.2008
Dokument oglądany razy: 3 702
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 16.11.2010
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry